all

Nasze motto:
„Śpiew jest mową serca; ku pociesze i radości serc ludzkich oraz na chwałę Boga najwyższego”.

Celem Scholi Dziewczęcej ICHTIS jest uwrażliwienie na wartość i piękno muzyki religijnej, rozwój zainteresowań muzycznych i wokalnych. Spotkania pogłębiają naszą wiarę i wiedzę religijną.

Dziecięcą scholę parafialną tworzą dzieci z kl. II – VI Szkół Podstawowych oraz młodzież z kl. I-III Gimnazjum. Swoimi głosami chwalimy Pana na mszach dla dzieci, w niedziele o godz. 11.00. Poprzez „zarażanie" pięknem śpiewu i muzyki religijnej, chcemy zachęcać do aktywnego uczestniczenia we Mszy św. zarówno dzieci jak i tych, którzy duchem zawsze pozostaną młodzi. Schola nie tylko uczy śpiewu, ale przede wszystkim pomaga dzieciom i młodzieży odnaleźć swoje miejsce w życiu, dostrzec rzeczy ważne i pogłębić sens życia z Bogiem. Poprzez śpiew dwa razy się modlimy, bardziej miłujemy Boga i nie wstydzimy się tego wyznawać. Słowa piosenek pozwalają swobodnie i naturalnie wyrazić swą miłość i przynależność do Bożej Rodziny.

Przygotowujemy również montaże słowno muzyczne np. „Zaduszki Literackie”, „Drogę Krzyżową”, "Wieczór Poetycki". Spędzamy wspólnie czas wolny nie tylko śpiewając, wyjeżdżamy do kina, na basen czy wycieczki. Tak organizowany czas wolny dostarcza nam wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Schola cały czas się rozwija i rozrasta, czeka na każdego. Jest to schola dziecięca, jednak drzwi otwarte są także dla młodzieży, która wyrazi chęć śpiewu w szeregach scholi.


Copyright © 2011 Schola Parafii pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi